Družba

Vodenje projektov za telekomunikacije in inovativne programske rešitve

DBA Lab SpA razvija platforme programske opreme za avtomatizacijo procesa v okvirju vodenja projektov, premoženja in življenjske dobe (Project, Asset & Lifecycle Management) in ponuja storitve svetovanja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij za upravljanje zgradb in infrastrukture.

Dejavna pripadnost skupini, ki je več kot 20 let prisotna v čistem inženiringu zagotavlja  DBA Lab znanje, ki je potrebno za zagotavljanje storitev revizije in  vodenja projektov na področju telekomunikacij, s ponudbo lastnega svetovanja in pomoči pri razvoju specifičnih projektov.

Certifikacije

Kakovost varnost in model 231

DBA Lab se je vedno trudila zagotavljati svojim strankam kakovostne storitve in delovati pri upravljanju lastnih dejavnosti ter v odnosih s trgom v skladu s serijo pravilnikov in smernic, ki so jih določili certifikacijski organi. DBA Lab je privzela model organizacije, upravljanja ter kontrole po bivšem zakonodajnem odloku 231/2001 in prav tako etični kodeks kot neločljivi del modela. Nadzorni organ: Odv. Filippo Baggio (predsednik) - odv@dbagroup.it

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Obišči

Obišči

Vodenje projektov

Obišči

Obišči