DBA GROUP je neovisno holding društvo, specijalizirano za pružanje usluga i rješenja na području  Arhitekture ,  Inženjeringa ,  Upravljanja projektima  i  ICT rješenja  za podršku upravljanja životnim ciklusom radova i mrežne infrastrukture

0 ,9
MILIJUNA EURA U USLUGAMA I PROIZVODIMA
0 +
AKTIVNIH
KLIJENATA
0 +
KVALIFICIRANIH STRUČNJAKA
0
DRŽAVA

0
GODINA
ISKUSTVA

DBAUSVIJETU

Grupa posluje kroz 12 poslovnica u Italiji i 10 u inozemstvu

SJEDIŠTA DBA

Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albania, Azerbajdžan

PROJEKTI

Russia, Romania, Bulgaria, Greece, Turkey, Georgia, Kirghizistan,Tagikistan, Armenia, Jordan, KSA, Spain, Portugal, Morocco, Liberia, Angola, Mexico, Venezuela, Thailand

DBAUSVIJETU

Grupa posluje kroz 12 poslovnica u Italiji i 9 u inozemstvu

SJEDIŠTA DBA

Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Azerbajdžan

PROJEKTI

Rusija, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Grčka, Turska, Gruzija, Armenija, Jordan, Saudijska Arabija, Španjolska, Portugal, Maroko, Liberija, Angola, Meksiko, Venezuela, Tajland

TVRTKE I ŽIG GRUPE