DBA GROUP je neovisno holding društvo, specijalizirano za pružanje usluga i rješenja na području  Arhitekture ,  Inženjeringa ,  Upravljanja projektima  i  ICT rješenja  za podršku upravljanja životnim ciklusom radova i mrežne infrastrukture

0
MILIJUNA EURA
U USLUGAMA I PROIZVODIMA
0 +
AKTIVNIH

KLIJENATA
0 +
KVALIFICIRANIH STRUČNJAKA
0
DRŽAVA

0
GODINA

ISKUSTVA

DBAUSVIJETU

Grupa posluje kroz 
15 poslovnica u Italiji i 11 u inozemstvu

SJEDIŠTA DBA

Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Rusija, Azerbajdžan

PROJEKTI

Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Turkey, Georgia, Kirghizistan,Tagikistan, Armenia, Jordan, KSA, Spain, Portugal, Morocco, Liberia, Angola, Mexico, Venezuela, Thailand

DBAUSVIJETU

Grupa posluje kroz 
14 poslovnica u Italiji i 10 u inozemstvu

SJEDIŠTA DBA

Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Rusija, Azerbajdžan

PROJEKTI

Rumunjska, Bugarska, Albanija, Grčka, Turska, Gruzija, Armenija, Jordan, Saudijska Arabija, Španjolska, Portugal, Maroko, Liberija, Angola, Meksiko, Venezuela, Tajland

TVRTKE I ŽIG GRUPE

SUPER
BONUS 110%

LA NOSTRA GAMMA COMPLETA
DI SERVIZI PER RIQUALIFICARE I TUOI IMMOBILI

Le nostre linee fisse sono in manutenzione.
Per comunicare con gli uffici di DBA Group si prega di contattare i seguenti numeri:
Landline is under maintenance.
Please contact us on