SPLETNA VARNOST

Na području informacijske sigurnosti, zahvaljujući našim stručnjacima i korištenju najnovije tehnologije, umanjujemo opasnost od kibernetičkih prjetnji te čuvamo sigurnost vašeg IT sistema i podataka.

SAVJETOVANJE NA PODRUČJU INFORMACIJSKE SIGURNOSTI (PROJEKTIRANJE & TEHNOLOGIJA)

 • Savjetovanje pri projektiranju, uvođenju, prilagodbi i upravljanju poslovnim i IT procesima
 • Identifikacija zahtjeva i područja za poboljšanje na razini ljudi, procesa i tehnologija
 • Priprema i uvođenje programa za poboljšanje i optimizaciju (ljudi, procesi, tehnologija)
 • Savjetodavne usluge na področju uvođenja Sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću

STRATEGIJE SIGURNOSTI, POLITIKE TE SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU

 • Analiza rizika i definiranje prihvatljivih razina rizika
 • Identifikacija mjera za minimiziranje rizika na željenu razinu
 • Uvođenje procesa i alata za sigurno upravljanje korisničkim podacima
 • Analiza usklađenosti sa zakonskim propisima
 • Nadzor procesa informacijske sigurnosti

SAVJETOVANJE NA PODRUČJU KONTINUITETA POSLOVANJA

 • Analiza stanja i identifikacija ključnih poslovnih procesa
 • Izvedba analize učinaka na poslovanje (BIA) i analize rizika (RA)
 • Pripremastrategije kontinuiteta poslovanja
 • Priprema plana kontinuiteta poslovanja (postupci odziva u hitnim slučajevima, alternativni postupci, reaktivacija, komunikacija, krizno upravljanje …)
 • Testiranje planova kontinuiteta poslovanja društva
 • Periodična revizija planova
 • Edukacija i podizanje svijesti zaposlenih o kontinuitetu poslovanja

ANALIZA USKLAĐENOSTI, ANALIZA NEDOSTATAKA, PROCJENA UČINAKA NA PRIVATNOST

 • Pripremne radionice
 • Identifikacija podatkovnih zbirki
 • Identifikacija prijetnji i razina rizika (GDPR)
 • Procjene utjecaja na privatnost (PIA)
 • Definiranje strategije za upravljanje sigurnošću podataka
 • Uspostava procesa za upravljanje sigurnošću podataka
 • Definiranje postupaka za odgovor na incidente
 • Definiranje procesa i postupaka za upravljanje incidentima
 • Optimizacija procesa i aktivnosti
 • Provođenje revizija i izvješćivanja
 • Procjena usklađenosti
 • Edukacija

SUSTAVI ZA NADZOR I UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA (SIEM)

 • Projektiranje i uvođenje SIEM rješenjakod klijenta / naručitelja (on-premise poslovni model)
 • Vanjsko izvođenje usluga Informacijske sigurnosti(outsourcing):
  • Analiza i uvođenje odgovarajućeg operativnog modela,
  • Analiza sustava i infrastruktura za upravljanje Informacijskom sigurnošću
  • Cjelovite integrirane usluge SOCaaS

UPRAVLJANJE IDENTITETIMA I PRISTUPIMA (IDM, PAM)

 • Centralni nadzor pristupa, sustavi za upravljanje identitetom (IDM)
 • Usklađenost, sljedivost, automatsko izvođenje i optimizacija

PLANIRANJE I UVOĐENJE SUSTAVA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST IKT

 • Analiza i oblikovanje mrežnih sigurnosnih sustava
 • Implementacija i konfiguracija vatrozida (Firewalls)
 • Projektiranje i uvođenje sustava za otkrivanje i sprječavanjeneovlaštenog ulaska (IPS)
 • Rješenja i Sustavi za sprječavanje curenja informacija (DLP)
 • Projektiranje sustava za upravljanje:
  • Informacijskom sigurnošću Web aplikacija
  • Informacijskom sigurnošću mobilnih uređaja i aplikacija
  • Informacijskom sigurnošću u cloud okruženju
  • Informacijskom sigurnošću industrijskih procesa i sustava (SCADA)
  • Sigurnošću podatkovnih centara
  • Informacijskom sigurnošću krajnjih korisnika (PC)

OCJENE I REVIZIJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

 • Procjena i pregled usluga izvršenih uz primjenu međunarodnih standarda i smjernica
 • Revizijske usluge u skladu s međunarodnim standardima i najboljim praksama (npr. COBIT, ITIL, ISO / IEC 27000 obitelj …) i u skladu s regulatornim zahtjevima
 • Utvrđivanje područja za poboljšanje (ljudski resursi, procesi, tehnologije)
 • Pomoć pri uvođenju mjera za poboljšanje
 • Pregled rezultata vanjskih i unutarnjih revizija
 • Posebni revizijski pregledi

PENETRACIJSKI TESTOVI I PROCJENA OSJETLJIVOSTI

 • Penetracijski testovi infrastrukture i aplikacija sa simulacijama napada
 • Procjena osjetljivosti za prepoznavanje rizika mrežne infrastrukture, servera, klijenata, aplikacija
Za oba segmenta izvodimo:
 • Unutarnje i vanjske kontrole
 • Kontrole Web stranica i aplikacija
 • Kontrole mobilnih aplikacija
 • Podizanje svijesti zaposlenih ASAP

PRO.Red predstavlja najnapredniji način kontrole.

 • Testove izvode iskusni certificirani etični hakeri.

24/7/365 NADZOR I UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU (SOCAAS)

 • Kontinuirano praćenje i nadzor stanja od strane kvalificiranihanalitičara, sistemskih administratora, specijalista i stručnjaka za upravljanje sigurnosnim incidentima
 • Potpora procesima
  • Primanje korisničkih zahtjeva
  • Praćenje i upravljanje u skladu s obavjestima i upozorenjima nadzornih sustava (SIEM)
  • Redovno obavještavanje i izvješćivanje (unutarnjih dionika)
  • Osnovna i napredna trijaža zahtjeva
  • Upozoravanja i eskalacije
  • Odgovarajući odgovor na incidente
  • Razmjena sigurnosnih informacija
 • Dodatne usluge
  • Nadzor kvalitete
  • Periodični sigurnosni pregledi s namjenom otkrivanja potencijalnih ranjivosti
  • Sigurnosni pregledi Web aplikacija
  • Sigurnosni pregledi izvornog koda
  • Testovi socijalnog inženjeringa
  • Podizanje svijesti i edukacija
  • Izvješćivanje vanjskih dionika

PROGRAM PRIPREME ZA CERTIFICIRANJE

Pomoć i priprema organizacija za proces certificiranja.

Aktivnosti pripreme za certificiranje izvodi certificirani i visoko stručni kadar.

Pripreme organizacija za certificiranje izvodimo poštujući sljedeće standarde inajbolje prakse:

 • ISO/IEC 27000
 • ISO 9000
 • ISO 31000
 • ISO 22301
 • ISO 20000
 • GDPR

Ne izvodimo vanjske revizije – našim klijentima savjetujemo angažiranje kvalificiranih organizacija za reviziju.

EDUKACIJA I PODIZANJE SVIJESTI (INFORMACIJSKA SIGURNOST I USKLAĐENOST)

 • Poslovna simulacija
 • Educiranja i tečajevi (u vlastitom edukacijskom centru ili kod klijenta)
 • Organizacija tečajeva u obliku virtualne učionice
 • Organizacija tečajeva u Web obliku (e – learning)
 • Akreditirani testni centri
 • Radionice