Kvaliteta je ono na čemu smo oduvijek temeljili naš rast. Ljudi smo od riječi, svoja obećanja ispunjavamo i tržište to prepoznaje.
Raffaele De Bettin
Osnivač i Generalni direktor DBA Group-a