DBA PROEKT

ARHITEKTURA I INŽENJERING ZA PROMETNI SEKTOR

SPECIJALIZIRAN U USLUGAMA INŽENERINJGA
U RUSKOJ FEDERACIJI

ŠTO

Sa sjedištima u Sankt Peterburgu i Moskvi, DBA Proekt je dio Grupe u svojstvu podružnice poduzeća DBA Progetti. DBA Proekt razvija profesionalne tehničke usluge i usluge upravljanja za projektiranje, izgradnju i upravljanje radovima i infrastrukturama za tržište Ruske Federacije, uglavnom u sektorima transporta i logistike te arhitekture i građevine.

USLUGE

  • ARHITEKTONSKO, GRAĐEVINSKO I TEHNOLOŠKO PROJEKTIRANJE ZGRADA
  • PROJEKTIRANJE MREŽNIH INFRASTRUKTURA
  • PROJEKTIRANJE SUSTAVA NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA
  • KONZULTACIJA, PROCEDURE I PROCESI NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA
  • UPRAVLJANJE PROJEKTIRANJEM I IZGRADNJOM
  • NADZOR RADOVA
  • REVIZIJA
  • WEB APLIKACIJA I SOFTVERSKA RJEŠENJA
© 2018 DBA PROEKT o.o.o. 195112 St. Petersburg, Russia PI.Karla Faberge, 8 – RU |  Fiscal Code: 7840346180