DBA PROEKT

ARHITEKTURA I INŽENJERING ZA PROMETNI SEKTOR

SPECIJALIZIRAN U USLUGAMA INŽENERINJGA
U RUSKOJ FEDERACIJI

ŠTO

Sa sjedištima u Sankt Peterburgu i Moskvi, DBA Proekt je dio Grupe u svojstvu podružnice poduzeća DBA Progetti. DBA Proekt razvija profesionalne tehničke usluge i usluge upravljanja za projektiranje, izgradnju i upravljanje radovima i infrastrukturama za tržište Ruske Federacije, uglavnom u sektorima transporta i logistike te arhitekture i građevine.

USLUGE

© 2018 DBA PROEKT o.o.o. 195112 St. Petersburg, Russia PI.Karla Faberge, 8 – RU |  Fiscal Code: 7840346180