Rail Shunting System

DBA RSS je jednostavno i integrirano rješenje za manevriranje na željeznici koje u stvarnom vremenu vodi i nadzire faze manevriranja i pozicioniranja željezničkih vagona unutar lučkog područja.
 Ovaj sistem podržava kupce u njihovim srednjoročnim i dugoročnim izborima te u planiranju i optimiziranju resursa.

POGODNOSTI

  • Podrška za upravljanje manevriranjem na željeznici
  • Digitalizacija procesa
  • Automatska komunikacija između uključenih operatera
  • Informacije u stvarnom vremenu
  • Optimiziranje resursa, utroška i učinkovitosti
  • Povećan kapacitet usluge

Razmjena informacija

Sustav omogućava automatsku komunikaciju prema vanjskim sustavima glavnih uključenih operatera i onu primljenu od njih (voditelji infrastrukture, željeznički prijevoznici, operateri terminala i pretovarnih točaka) te elektroničku razmjenu informacija.

Optimizacija učinka

Sustav procjenjuje raspoloživost osoblja i opreme, prioritete primljenih zahtjeva i udaljenosti od terminala za isporuku.

Grafički prikaz

DBA RSS pruža sinoptički prikaz koji daje kompletan pregled čitavog upravljanog željezničkog parka i prikazuje lokomotive, vagone i pruge.

Informacije u stvarnom vremenu

Pruge i stanje njihove zauzetosti;Status lokomotiva (vučene ili gurane), vagona i konvoja;Nedavne operacije, operacije u tijeku ili one koje neposredno predstoje.

Učinak

Sustav klijentu omogućuje kontrolu ploče za nadzor i upravljanje učinkom kroz određene ključne pokazatelje uspješnosti (KPI).