INDUSTRIJSKI

Industry – Electronic, Engineering, Automotive, Chemical, Pharmaceutical, Textile, Apparel, Food Industry.

2003

POČETAK DJELATNOSTI

6

GLAVNIH KLIJENATA

3

DRŽAVE

UPUĆIVANJE

OP?INA VARESE

ITALIJA
– Me?unarodni natje?aj za urbanu i funkcionalnu obnovu trga “Piazza della Repubblica”

TIM

ITALIJA
– Obnova sjedita u Milanu i Rimu
– Arhitektonsko projektiranje i unutarnje ure?enje

TIM, MPS

ITALIJA
– Softverska rjeenja za digitalizaciju procesa upravljanja imovinom, projektima i sigurnosti
– DBA Project+, POSIC