NAFTA I PLIN

Oil – Storage and distribution of hydrocarbons, LNG, CNG, LPG.

2003

POČETAK DJELATNOSTI

5

GLAVNIH KLIJENATA

75

NOVO PROJEKTIRANIH BENZINSKIH POSTAJA

> 6.000

OBUHVAĆENIH POSTAJA

7

DRŽAVA

> 350

BENZINSKIH POSTAJA KOJIMA UPRAVLJA SOFTVER

UPUĆIVANJE

ENI, API, IP, TOTAL,ERG, Q8

ITALIJA – RUSIJA – ANGOLA
– Inenjerske i konzultantske usluge za realizaciju/obnovu/preoblikovanje mrea benzinskih postaja
– BIM projektiranje

ENI, TOTALERG

ITALIJA
– Upravljanje projektom za realizaciju/obnovu/rebranding mrea benzinskih postaja

SNAM4MOBILITY, ENI

ITALIJA
– Inenjerske i konzultantske usluge za novu realizaciju mree LPG/LNG/CNG benzinskih postaja

ENI

ITALIJA
– Softverska aplikacija za kontrolu poslovnih procesa

GAZPROM, MOL, OMV, CRODUX, LOGO

BOSNA I HERCEGOVINA, SRBIJA, ITALIJA, SLOVENIJA, HRVATSKA
– Softverska aplikacija za upravljanje prodajnim procesima na benzinskim postajama i u uredima