Usluge

ARHITEKTURA I INŽENJERING

 • Arhitektura i projektiranje
 • Studije izvedivosti i generalni operativni planovi
 • Inženjering (građevinski projekti, statička analiza, postrojenja, telekomunikacije i ICT, protupožarna zaštita, zaštita od buke, ...)
 • Nadzor radova i radilišta (statička analiza, postrojenja,...)
 • Koordinacija zaštite na radu
 • Usluge konzaltinga i tehničke usluge (dubinska analiza, revizija, tehnička dokumentacija zgrade, prostorno planiranje, analiza vrijednosti (VE)...)

INOVATIVNE USLUGE

 • B.I.M. i upravljanje podacima
 • Konzultantske usluge za pametne gradove i pametnu mobilnost
 • Projektiranje tunelskih sustava
 • Pametna prometna rješenja
 • Energetska učinkovitost i rješenja ESCO
 • Ekološka održivost (Leed AP, Brem AP, Accredit Tier Designer, ...)
 • Javna i privatna partnerstva

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I ŽIVOTNIM CIKLUSOM

 • Upravljanje programima i projektima
 • Upravljanje izgradnjom i instalacijom
 • Upravljanje rizikom
 • Kontrola projekata i troškova
 • Osiguranje i kontrola kvalitete
 • Expediting
 • Upravljanje zaštitom na radu
 • Konzalting za analizu i optimizaciju procesa
 • ICT konzalting 
 • Projektiranje softverske arhitekture
 • Održavanje softvera i baza podataka
 • Hosting, housing i virtualizacija servera
 • Oporavak podataka
 • Usluge IT outsourcinga
 • Integracija sustava
 • Upravljanje projektima digitalne transformacije
 • B.I.M. - G.I.S. konzalting

INOVATIVNE USLUGE

 • Rješenja za digitalizaciju imovine i procesa
 • Rješenja temeljena na tehnologiji Blockchain
 • BigData analiza, prediktivno modeliranje i IoT
 • IT infrastruktura (prodaja, najam, instalacija, konfiguriranje, održavanje)
 • Softverska rješenja po mjeri

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

 • Analiza i optimizacija procesa
 • ICT konzalting (utvrđivanje zahtjeva, priprema dokumentacije za javna nadmetanja, ...)
 • Projektiranje softverske arhitekture
 • Održavanje softvera i baza podataka
 • Hosting, housing i virtualizacija servera
 • Oporavak podataka
 • Usluge IT outsourcinga
 • Mrežna i kibersigurnost
 • Integracija sustava

PROIZVODI

 • Rješenja za digitalizaciju imovine i procesa
 • Rješenja temeljena na tehnologiji Blockchain
 • Rješenja za BigData i IoT
 • SAP rješenja
 • IT infrastruktura (prodaja, najam, instalacija, konfiguriranje, održavanje)
 • Softverska rješenja po mjeri
 • Licence za softvere trećih strana