DBA PROEKT

Arhitektura in inženirstvo za področje transporta

SPECIALIZIRANE INŽENIRSKE STORITVE v Ruski federaciji

KAJ

Družba DBA Proekt s sedežem v Sankt Petersburgu in Moskvi je del Skupine DBA, nadzorovana od DBA Progetti, dejavna na področju razvoja poklicnih, tehničnih in upravnih storitev, usmerjenih k snovanju, izvajanju in upravljanju del in infrastruktur za trg Ruske federacije. Deluje pretežno na področjih Transport & Logistika in Arhitektura & Gradnja.

STORITVE

© 2018 DBA PROEKT o.o.o. 195112 St. Petersburg, Russia PI.Karla Faberge, 8 – RU |  Fiscal Code: 7840346180