Rail Shunting System

DBA RSS je preprosta in celovita programska rešitev za ranžiranje, ki upravlja in v realnem času nadzoruje faze premikanja in premeščanja železniških vagonov v pristanišču.
 Sistem, ki lahko strankam pomaga pri njihovem srednjeročnem in dolgoročnem načrtovanju in pri optimizaciji virov.

PREDNOSTI

  • Pomoč pri upravljanju ranžiranja železniških vagonov
  • Digitalizacija procesov
  • Avtomatična komunikacija med udeleženimi akterji
  • Informacije v realnem času
  • Optimizacija virov, porabe in storitev
  • Povečanje kapacitete storitev

Izmenjava informacij

Sistem predvideva samodejno komunikacijo od in do zunanjih sistemov glavnih sodelujočih akterjev (upravljavcev infrastrukture, železniških podjetij, upravljavcev terminalov in povezovalcev) ter elektronsko izmenjavo informacij.

Optimizacija storitev

Sistem oceni razpoložljivost osebja in strojev, prioriteto prejetih zahtevkov in razdalje do terminalov dostave.

Grafični prikaz

DBA RSS omogoča sinoptični prikaz za pregled celotnega območja upravljanega železniškega parka z označenimi lokomotivami, vagoni in tiri.

Informacije v realnem času

Tiri in njihova zasedenost; 
Stanje lokomotiv (potiskanje ali vleka), vagonov, tovorov, sestavov; 
Postopki: pretekli, v teku, v pripravi.

Uspešnost

Sistem nudi uporabniku nadzorno ploščo za spremljanje in upravljanje storilnosti na podlagi najpomembnejših indikatorjev ali nastavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti.