Poslovne rešitve
IKT za podjetja

Programska in telematska platforma za podporo načrtovanja, upravljanja projektov, operativnega upravljanja in vzdrževanja infrastruktur in rešitev, ki lahko vključujejo kompleksne sisteme, ki z zbiranjem, obdelavo in interpretacijo podatkov naredijo informacije, potrebne za "pametno" upravljanje kompleksne infrastrukture.

Poslovne rešitve IKT za podjetja

  • Projektno vodenje IT projektov
  • Analiza in optimizacija procesov
  • IKT svetovanje (analiza potreb, opredelitev funkcionalnih tehničnih specifikacij, izdelava prototipov)
  • Dizajn programske opreme in sistemske arhitekture
  • Razvoj, implementacija, namestitev in testiranje programske opreme
  • Usposabljanje uporabnikov
  • Pomoč, vzdrževanje in tehnična pomoč