ZGODOVINA

RAZUM, INOVATIVNOST, PODJETNIŠTVO

DBA Group se je rodila iz pobude štirih delničarjev in podjetnikov, bratov De Bettin. Ustanovitelji, ki so še vedno dejavni pri vodenju in upravljanju Skupine, so od vsega začetka sanjali o vzpostavitvi inovativnega inženirskega podjetja.

1991

USTANOVITEV INŽENIRSKEGA IN ARHITEKTURNEGA BIROJA “DE BETTIN ASSOCIATI”. PARTNERJI SO FRANCESCO, RAFFAELE, STEFANO IN DANIELE DE BETTIN

1993

BIRO SE PREOBLIKUJE V INŽENIRSKO PODJETJE DBA PROGETTI SPA IN USTANOVLJENA JE DELNIŠKA DRUŽBA DBA GROUP.

1998

ZAČNE SE PROCES INTERNACIONALIZACIJE: JOINT VENTURES V ŠPANIJI, NA PORTUGALSKEM, V MAROKU, GRČIJI, TURČIJI, MEHIKI IN NEODVISNA DRUŽBA V ROMUNIJI.

2005

ZAGON IKT DEJAVNOSTI V PODPORO INŽENIRSTVU: USTANOVITEV DELNIŠKE DRUŽBE DBA LAB

2006

USTANOVITEV DRUŽBE DBA PROEKT OOO S SEDEŽEM V SANKT PETERSBURGU. KREPITEV RAZNOLIKOSTI TRGOV IN DEJAVNOSTI: USTANOVITEV DRUŽBE WEEZ SRL

2011

VSTOP ITALIJANSKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA SGR SPA V KAPITAL DRUŽBE

2012

DBA GROUP JE MED 30 ITALIJANSKIMI DRUŽBAMI, KI SO IZBRANE ZA SODELOVANJE V PROJEKTU ELITE ITALIJANSKE BORZE.

2015

DBA GROUP PRIDOBI SLOVENSKO DRUŽBO ACTUAL IT.

2016

DBA GROUP PRAZNUJE SVOJO 25. OBLETNICO

2017

SKUPINA DBA PRIDOBI SLOVENSKO DRUŽBO ITELIS IN KOTIRA NA TRGU AIM ITALIJANSKE BORZE

2018

SKUPINA JE KUPILA PODJETJE SJS ENGINEERING SRL IN OKREPILA SVOJO PRISOTNOST NA PODROČJU T&L

2019

V TEKU AKTIVNOSTI ZA TEHNOLOŠKO DIVERZIFIKACIJO IN ŠIRITEV NA ZUNANJE TRGE NA PODROČJU IT, CYBERSECURITY IN DIGITAL TWIN

2021

DBA GROUP PRAZNUJE SVOJO 30. OBLETNICO

O NAS

STORITVE ZA PODPORO UPRAVLJANJA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA DEL IN INFRASTRUKTUR

Od svoje ustanovitve leta 1991 je Skupina DBA postopoma prek svojih operativnih družb pridobivala izkušnje, znanja in metode na področju storitev inženirstva ter upravljanja projektov in gradnje: na civilnem, sistemskem in infrastrukturnem področju. Od leta 2005 je tem storitvam pridružila tudi storitve “Asset & Lifecycle Management”, v povezavi z avtomatizacijo procesov upravljanja življenjskega cikla del in infrastruktur, prek razvoja ustreznih spletnih aplikacij in platform.

UPRAVLJANJE

POSLANSTVO

ITALIJANSKA USTVARJALNOST IN IZNAJDLJIVOST

Izkoristiti značilno italijansko ustvarjalnost, iznajdljivost in fleksibilnost pri izvajanju in razvijanju storitev arhitekture in inženirstva, upravljanja programov, projektov in sredstev, avtomatizacije procesov in informacijsko-komunikacijske tehnologije na področjih infrastruktur in omrežnih vozlišč – za zanesljivo doseganje ciljev naročnika in za nastopanje na trgu v vlogi vodilnega podjetja za storitve in proizvode z visoko dodano vrednostjo.

VIZIJA

INOVATIVNOST, TELEMATIKA, DIGITALNA PRIHODNOST

Posvečamo se tehnološkim inovacijam, telematiki in digitalni prihodnosti na področju življenjskega cikla infrastruktur: za povečanje produktivnosti ter za večjo učinkovitost in zanesljivost projektov naših naročnikov ter njihovih trgov.