Upravljanje varnosti

POSIC je spletni portal za upravljanje varnosti v skladu z zakonodajnim odlokom 81/2008 in 106/2009 (Enotno besedilo o varnosti) ter evropsko Direktivo 92/57/EGS.

ZNAČILNOSTI

Business
Process Model

Usklajevanje in nadzor dejavnosti delovnega osebja, ki je vključeno v projekt.

Content
Management System

Avtomatična izdelava in ureditev potrebnih dokumentov in izjav
.

Document
Management System

Arhiviranje izdelane dokumentacije, medsebojna delitev in izmenjava dokumentov in informacij.

PREDNOSTI

  • Zagotavlja izpolnjevanje predpisov s področja varnosti glede na italijansko zakonodajo.
  • Olajša upravljanje ob prisotnosti različnih sedežev, krajev, del in gradbišč.
  • Olajša pregled nad visokim številom dobaviteljev in ustrezno dokumentacijo.
  • Optimizira komunikacijo med vpletenimi subjekti in se prilagodi razčlenjenim organizacijskim strukturam.
  • Krepi kulturo kakovosti in varnosti v delovnem okolju.
  • Prek ustrezne aplikacije programira in izvede kontrole, oglede in preverjanja s kontrolnimi seznami na gradbišču.
  • Enoten in centraliziran arhiv za vso dokumentacijo.