UPRAVLJANJE PROJEKTOV

V imenu in za račun naših strank upravljamo zapletene projekte, s čimer zagotavljamo spremljanje, nadzor in poročanje o napredku in skladnost s tehničnimi, časovnimi in gospodarskimi cilji, opredeljenimi v nam zaupanih projektih.

UPRAVLJANJE PROJEKTOV

 • Vodenje projektov
 • Upravljanje ponudb in razpisov,
 • Gradnja in inštalacijsko upravljanje,
 • Revizija kakovosti, zdravja in varnosti
 • Upravljanje s testiranjem in zagonom,
 • Zagotavljanje in odstranjevanje oskrbe z vezjem in storitvami
 • Posodobitev sistemov zalog
 • Preskusi in primernost
 • Poročanje
 • Poslovna inteligenca
 • Upravljanje z dokumenti