ENI, TOTALERG

ITALIJA

  • Upravljanje projektov za vzpostavitev / prenovo / rebranding mrež bencinskih črpalk

Servizi forniti

Mercati interessati