FASTWEB, VODAFONE, HUAWEI OPEN FIBER, METROWEB

ITALIJA

  • Upravljanje projektov in gradnje, vodstvo del, upravljanje varnosti, kolavdacije in dajanja v obratovanje projektov ULL, FTTX, DWDM, backbone
  • Svetovanje o BIM in GIS

Servizi forniti

Mercati interessati