HUAWEI, VODAFONE, FASTWEB

ITALIJA

  • Upravljanje projektov za inštalacijo in izmenjavo tehnologij
  • Konfiguracija operativnega središča omrežja in konfiguracija aparatur omrežja
  • Digitalno preoblikovanje notranjih procesov

Servizi forniti

Mercati interessati