PRISTANIŠ?A

ITALIJA – BALKAN – AZERBAJDŽAN

  • Prilagojene softverske rešitve za pristaniške uprave in upravljavce terminalov
  • Smart Ports in avtomatizacija dostopov

Servizi forniti