ServICES

ARHITEKTURA IN
INŽENIRSTVO

 • Arhitektura in dizajn
 • Študije izvedljivosti in splošni načrti
 • Inženirstvo (civilno, konstrukcije, omrežja, telekomunikacije in IKT, požarno, akustično …)
 • Generalno in specifično vodstvo del (konstrukcije, omrežja …)
 • Usklajevanje varnosti pri delu
 • Svetovanje in tehnične storitve (skrbni pregledi, preverjanja, vodilne mape, prostorsko načrtovanje, vrednostni inženiring …)

INOVATIVNE IN SPECIALISTIČNE

 • B.I.M. in upravljanje podatkov
 • Svetovanje glede Smart Cities in Smart Mobility
 • Projektiranje sistemov v predorih
 • Pametne transportne rešitve
 • Energetska učinkovitost in ESCO storitve
 • Okoljska trajnost (Leed AP, Bream AP, Accredit Tier Designer …)
 • Javna in zasebna partnerstva

UPRAVLJANJE PROJEKTOV IN ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

 • Upravljanje programov in projektov
 • Upravljanje gradenj in inštalacij
 • Obvladovanje tveganj
 • Nadzor projektnih stroškov
 • Zagotavljanje kakovosti / Nadzor kakovosti
 • Expediting
 • Upravljanje na področju zdravja in varnosti
 • Svetovanje pri analizi in optimizaciji procesov
 • Svetovanje o IKT 
 • Projektiranje arhitekture programske opreme
 • Vzdrževanje programske opreme in podatkovnih baz
 • Gostovanje, kolokacija in virtualizacija strežnikov
 • Obnovitev v primeru katastrofe
 • IT storitve in outsourcing
 • Integracija sistemov
 • Upravljanje projektov digitalnega preoblikovanja
 • Svetovanje o BIM in GIS

INOVATIVNE STORITVE

 • Predlogi za digitalizacijo sredstev in procesov
 • Rešitve na osnovi tehnologije blockchain
 • Analiza velikih količin podatkov, prediktivno modeliranje in IoT
 • Informacijske infrastrukture (prodaja, najem, inštalacija, konfiguracija, vzdrževanje)
 • Prilagojene softverske rešitve

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

 • Analiza in optimizacija procesov
 • Svetovanje o IKT (opredelitev zahtev, razpisne dokumentacije ...)
 • Projektiranje arhitekture programske opreme
 • Vzdrževanje programske opreme in podatkovnih baz
 • Gostovanje, kolokacija in virtualizacija strežnikov
 • Obnovitev v primeru katastrofe
 • IT storitve in outsourcing
 • Omrežna in kibernetska varnost
 • Integracija sistemov

PROIZVODI

 • Predlogi za digitalizacijo sredstev in procesov
 • Rešitve na osnovi tehnologije blockchain
 • Rešitve Big Data in IoT
 • Rešitve SAP
 • Informacijske infrastrukture (prodaja, najem, inštalacija, konfiguracija, vzdrževanje)
 • Prilagojene softverske rešitve
 • Licence za programsko opremo tretjih strank