TRANSPORTI& LOGISTIKA

Transport & logistika – ceste, avtoceste, predori, železnice, pristanišča in letališča.

1995

ZAČETEK DEJAVNOSTI

10

DRŽAV

> 25

PODRŽAVMEMBNIH STRANK

> 200

PROJEKTIRANIH PREDOROV

> 2500

km AVTOCEST

> 15

PRISTANIŠČ Z NAŠO PROGRAMSKO OPREMO

> 400 Mn

MILIJONOV TON TRANSPORTIRANEGA 
BLAGA LETNO

REFERENCE

PRISTANI?A

ITALIJA RUSIJA KSA ALBANIJA VENEZUELA AZERBAJDAN
Zasnova in tudije izvedljivosti
Inenirske in svetovalne storitve
Obmo?je za natovarjanje in raztovarjanje

SEA

ITALIJA
Softverske reitve za upravljanje zdravja in varnosti med gradnjo letalikega terminala Milano Malpensa

ADR, SEA, ENAC

ITALIJA

Inenirske in svetovalne storitve za izvedbo posegov na podro?ju nadzorovanih in javnih delov letali?
Pregledi energetske u?inkovitosti

PRISTANI?A

ITALIJA BALKAN AZERBAJDAN
Prilagojene softverske reitve za pristanike uprave in upravljavce terminalov
Smart Ports in avtomatizacija dostopov