DBA PRO.

PRO.Arkitekturë
PRO.Inxhinieri
PRO.Zyra e Menaxhimit të projekteve
PRO.ICT

Play Video
DBA PRO.. është gati për një fazë të re. Marka e re përfaqëson identitetin tonë, atë të një kompanie që shikon nga e ardhmja: PRO është sinonim i avantazhit, është një tregues i profesionalizmit, është një prefiks i përparimit.”
Stefano De Bettin
CEO of DBA PRO.

innova,
finalizza,
digitalizza,
Ripeti.

DBA PRO. është kompania e Grupit që ofron shërbime të Arkitekturës dhe Inxhinierisë, Zyrës së Menaxhimit të Projekteve dhe zhvillon platforma softuerike për projekte, asete dhe menaxhimit të ciklit jetësor.

Nëpërmjet departamenteve të saj është në gjendje të kontrollojë të gjitha fazat e menaxhimit të një infrastrukture komplekse, nga projektimi deri te mirëmbajtja e planifikuar. Oferta tradicionale e shërbimeve të projektimit inxhinierik dhe arkitekturor është kompletuar falë shërbimeve të avancuara të ICT dhe zhvillimit të platformave informatike për menaxhimin inteligjent, të avancuar dhe të sigurt të infrastrukturave.

MENAXHIMI

Diego Da Ros


COO telco&media

Diego Serafini


Coo infrastucture

Alessandro Conte


coo BUILDINGS

Angelo Artuso


coo Energy transition

Marco Spelta


Business Development

Antonio Politano


Digital Engineering Technologies

Shërbimet

Kodi i Etikës dhe Modeli 231

Avv. Filippo Baggio – Presidente ODV DBA Progetti – Per segnalazioni: odv.dbaprogetti@dbagroup.it

© DBA PRO. SpA – Socio Unico – Piazza Roma 19 32045 S. Stefano di Cadore (BL) Italy Tel. +390422693511 |  PEC dbaprogetti@legalmail.it
P.IVA 00812680254 Reg.Imp. e C.F. 01673560304 Rea 73754 Capitale Sociale 500.000,00 i.v. | Azienda soggetta a direzione e controllo da parte di DBA Group SpA